Witaj na stronie Polskiego Centrum Opieki

Czynne : Od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 16
  Kontakt : 58 669 80 27

O nas

Czy życie i jego jakość mają dla Ciebie istotne znaczenie?
Czy ważne jest dla Ciebie bezpieczeństwo i jakość życia Twoich bliskich?

Misja

Działamy na rzecz wsparcia osób chcących spędzić jesień swojego życia we własnym domu.

Zarząd Polskiego Centrum Opieki

Krzysztof Michał Bruski – Prezes Zarządu

Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach menedżerskich. Uczestniczył m.in. w realizacji projektu usług rehabilitacyjnych, szczególnie dla dzieci oraz organizacji towarzystwa ubezpieczeń zdrowotnych. Jest działaczem Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, aktualnie pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Gdańskiego Oddziału PTG.

Historia przedsięwzięcia

Od 2012 roku realizujemy przedsięwzięcie, którego celem jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań informatyczno – komunikacyjnych do powszechnego systemu domowej opieki geriatrycznej. W ramach przedsiębiorstwa wdrożono koncepcję teleopieki dostosowanej do potrzeb samorządu terytorialnego.

Polskie Centrum Opieki współpracuje obecnie z licznymi samorządami terytorialnymi, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi podmiotami zajmującymi się problematyką opieki gerontologicznej w Polsce, a także z wieloma osobami fizycznymi.

Dane spółki

Polskie Centrum Opieki Spółka z o.o.
ul. Janka Wiśniewskigo 20/302, 81-335 Gdynia

Biuro Obsługi Klienta:
pon. – pt. w godz. 8-16, tel. 58 669 80 27
e-mail: biuro@centrum-opieki.pl

NIP: 958 – 160 – 99 – 01
Regon: 220759453 Sąd Rejonowy dla M. Gdańsk – Północ
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS 0000328599

Wysokość kapitału zakładowego: 880 000,00 zł
Wysokość kapitału wpłaconego: 880 000,00 zł